Časté dotazy

Podívejte se, na co se nás klienti ptají nejčastěji:

Minimální výše jistiny pohledávky, kterou pro vás zpracujeme a začneme mimosoudně vymáhat, je 20 000 Kč.

Vymáhácí proces – od předání podkladů přes podpis smlouvy až po samotné řízení – probíhá online, skrze zřízený účet na našem webu.

Preferujete osobní setkání? Můžeme se potkat v sídle naší instituce v Plzni nebo v Praze.

Výše poplatku se pohybuje v rozmezí 5 až 50 % z dlužné částky. Přesné číslo závisí na výši jistiny – čím nižší dlužná částka, tím vyšší podíl poplatku.

Vyúčtování za naše služby posíláme až po úspěšném ukončení vymáhacího řízení.

Každý případ vymáhání je specifický. Do 7 dnů od podpisu smlouvy vám oznámíme, v jaké fázi se řízení nachází.

V ideálním případě podepisujeme s dlužníkem dohodu o uhrazení vaší pohledávky do 2 měsíců.

Čím dříve a čím přesnější informace a podklady dodáte, tím pravděpodobněji získáte své peníze zpět.

Úspěšnost vymáhání je přímo úměrná kvalitě pohledávky a poskytnutých informací.

Důležité je zejména uznání pohledávky dlužníkem (např. odsouhlasená faktura), popř. její avalace (podpis třetí osoby v roli ručitele).

Při včasném kontaktování naší instituce a dodání všech podkladů je šance na vymožení pohledávky až 90 %.

Při neúspěšném mimosoudním řízení si účtujeme jednorázový poplatek při ukončení spolupráce ve výši 1 500 Kč (+ DPH).

Zbylé náklady (cestovné, prověření dlužníka) hradíme my. Pokud je pro vás poplatek za správní řízení neúnosný, můžeme vám jej po přezkoumání důvodů odpustit.

Legislativa České republiky mimosoudní vymáhání nijak nezakazuje.

Při řízení postupujeme v mezích zákonů – dlužníka nijak neomezujeme, nevydáváme se za exekutory ani nepronášíme lživá tvrzení o trestné činnosti.

Promlčené pohledávky lze vymáhat v případě, že proti dané pohledávce nevznesl dlužník oficiálně námitku.

Pokud tak neučinil, mimosoudnímu řízení nic nebrání.

Pokud nejste s průběhem soudního řízení spokojeni, můžete se obrátit na naši instituci.

Po konzultaci vašeho případu s naším právním oddělením vám zdarma navrhneme možné řešení – např. uzavření smíru s dlužníkem apod.

V případech, jako jsou tyto, není možné od dlužníka pohledávku vymáhat, popř. se šance vymožení blíží nule.

K exekuci majetku dlužníka potřebujete získat exekuční titul, např. rozsudek s vyznačením nabytí právní moci.

Pomůžeme vám jej získat – spolupracujeme s několika exekutorskými úřady a garantujeme pružný a nekompromisní postup. Po získání titulu může provést exekuci majetku dlužníka.

Pohledávky vymáháme osobně. S důrazem, bez ohledu na vytáčky a výmluvy – a v rámci zákona. Ozvěte se nám.