Informace pro dlužníky

Kontaktovali jsme vás s návrhem na mimosoudní vyrovnání? Domluvte se s námi
na dalším postupu – dříve, než zařídíme vyhlášení exekučního titulu.

Rozumíme tomu, že život každého z nás přináší různé situace – a že řadu z nich je občas potřeba vyřešit půjčkou.

Váš nesplacený úvěr nikam nezmizí. Dlužná částka bude narůstat o úroky z prodlení, poplatky za soud a exekuční řízení. A to až do okamžiku, kdy se situace stane neudržitelnou a na vyrovnání dluhu padne většina vašeho majetku.

Kvůli své neochotě postavit se k situaci čelem existenčně ohrozíte svou rodinu – životního partnera, děti, rodiče; každého, kdo ve vás věří a vzhlíží k vám.

Jste ochotni své dluhy vyrovnat?

Ve vymáhání dluhů jsme dobří – naše úspěšnost se pohybuje okolo 90 %. Před vymáháním a osobními návštěvami ale dáváme přednost mimosoudní dohodě.

Pokud vám na uhrazení dluhu v plné výši chybí finance, domluvíme se na pravidelných splátkách. Vypracujeme pro vás splátkový kalendář – s ohledem na vaše zázemí i rodinnou situaci.

Rozhodli jste se pohledávku uhradit v plné výši? Zašleme vám dokumentaci k mimosoudnímu řízení – i s číslem účtu pro zaslání dlužné částky.

Jak postupujeme, pokud odmítnete splácet?

Pokud svůj dluh neuhradíte a budete se vyhýbat komunikaci, začneme jednat.

Zašleme vám kopii plné moci, popř. vyrozumění o postoupení pohledávky, která nám dává právo po vás dluhy vymáhat.

Následují osobní návštěvy našich vymahačů na adrese, kde se zdržujete. Nebudete-li k zastižení, navštívíme vás na pracovišti nebo ve veřejném prostoru.

Pokud ani tehdy na výzvy k uhrazení pohledávek nereagujete, podáváme návrh na konkurs a přistupujeme k exekuci vašeho majetku. Zpravidla znamená navýšení vašeho dluhu o desítky tisíc korun: na soudní výlohy, správní poplatky a odměnu pro exekutora.
Při podezření ze spáchání trestního činu informujeme policii České republiky a vyplníme na vás trestní oznámení. V takovém případě vám může hrozit i odnětí svobody na měsíce až roky.

Začněte své finanční závazky řešit. V opačném případě ponesete následky vy i vaše rodina.