Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí funguje jako centrální místo a databáze exekucí na území naší republiky. Centrální evidence exekucí pomáhá celé řadě soukromých či veřejných subjektů, jelikož ty mohou získávat cenné obchodní informace o svých partnerech, dlužnicích, kontaktech či potenciálních zákaznících.

Díky centrální evidenci exekucí je možné mít přehled o situaci na trhu a získávat tak neocenitelné informace, které není možné prakticky nikde jinde získat. Centrální evidence exekucí řeší celou řadu problémů s informovaností a pomáhá subjektům v orientaci v exekučním prostředí.

Je velice zásadní tyto informace důsledně sledovat a především u zákazníků mít přehled o tom, zda se v exekučním řízení nenachází a zda nemá problém s insolvencí. Sledování svých zákazníků a odběratelů je zcela zásadní.

Centrální evidence exekucí pomáhá orientovat se v nepřehledném systému exekučních řízení, která mohou zásadně ovlivňovat chod společnosti, a problém nějakého velkého zákazníka může zcela katastrofálně ovlivnit firemní finance.