Oddlužení

Oddlužení je základním prvkem, kterým by se měl každý dlužník dříve či později začít zabývat. Jde totiž o skutečné řešení dané situace. Splácení dluhů totiž v úrokové spirále nepřináší splácení úmoru, takže oddlužení tuto situaci dokáže vyřešit.

Oddlužení funguje jednoduše. Jednorázově jsou splacené všechny zatím nezaplacené závazky a začíná běžet nový závazek, který však daleko lépe koresponduje s požadavky a možnostmi dlužníka, díky čemuž dochází ke splácení úmoru společně s úroky a tím pádem je snižována dluhová zátěž.

Oddlužení je důležité pro celou řadu osob, avšak k takto razantnímu kroku se člověk často nechce odhodlat. Dlužník se bojí dalšího rizika. Opak je ale pravdou. Pokud je společnost nabízející oddlužení stabilní a ověřená, dokáže dlužníkovi výrazně pomoci, jelikož aktuální nová nabídka lépe využívá jeho současné situace a jde o transparentní produkt, na rozdíl od těch, které mohl dlužník uzavřít v minulosti.