Odpis pohledávky

Odpis pohledávky je možné v takových situacích, kdy již není možné či finančně výhodné pohledávku vymáhat. Odpis pohledávky je možné uskutečnit jak z daňového hlediska, tak i z hlediska účetního.

Pro společnosti je zcela zásadní daňový odpis pohledávky, jelikož díky tomu si společnost může snížit daňový základ v daném období. Aby bylo možné využít daňový odpis pohledávky, je potřeba splnit požadavky, které na odpis pohledávky klade zákon o dani z příjmu.

Odpis pohledávky z daňového hlediska je však možné provést pouze do výše vytvořených opravný položek. Pokud tyto položky společnost netvoří, není možné uplatnit daňové zvýhodnění odpisu pohledávky.

V oblasti účetního odepsání se postupuje podle rozhodnutí účetní jednotky. Obvykle se odepisují pohledávky nevýznamné hodnoty či pohledávky za dlužníkem s neznámým pobytem. Účetní odpis pohledávky nesnižuje daňový základ, takže pro společnost nemá žádoucí efekt.