Postoupení pohledávky

Postoupení pohledávky je standardním finančním nástrojem, který využívá celá řada společností k řízení cash-flow a celkově rizikovosti pohledávek. Obvykle se jedná o postoupení pohledávek po splatnosti, jelikož zde je již vysoké riziko toho, že zákazník, odběratel či dlužník zkrátka nezaplatí. Čím dříve je pohledávka specializované společnosti postoupena, tím vyšší je částka, která se obvykle podaří vymoci.

Postoupení pohledávky představuje odprodej pohledávky obvykle po splatnosti specializované společnosti, která má nástroje, znalosti, zkušenosti a právní sílu na to, pohledávku lépe vymoci, než jakou má původní společnost. Původní vlastník pohledávky obdrží za postoupení pohledávky poměrnou část z dlužné sumy, jelikož specializované společnosti mají jasně stanované poplatky a podobně.

Každá firma zohledňuje jiné parametry a postoupení pohledávky se vždy řídí rozličnými faktory, které si určují jednotliví specialisté.