Registr exekucí

Registr exekucí představuje ucelenou databázi, kde jsou evidovány veškeré exekuce, které aktuálně probíhají. Jde o jakýsi souhrn a informace o tom, kdo je v exekučním řízení.

I pro společnosti a jednání může mít tento registr exekucí význam, jelikož dává jasné informace o tom, že daný společník je či není v exekuci. Při rozhodování o novém partnerovi, či o splatnosti pohledávek se tedy může člověk pomocí registru exekucí ujistit či informovat o aktuální situaci partnera či dlužníka.

Pokud je partner s nesplacenými závazky v exekuci, rozhodně je potřeba začít jednat, abyste se svých pohledávek vůbec měli šanci domoci. Není totiž nic horšího, než nepřihlásit svou pohledávku do řízení a tím pádem ji nikdy neobdržet.

Sledujte proto registr exekucí a buďte v obraze, jak na tom vaši partneři jsou.