Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek je soustavný řízený proces úkonů za účelem urgence dlužníka, který je po splatnosti svého závazku, za účelem dosažení požadovaného uhrazení pohledávky včetně jejího příslušenství.