Zápočet pohledávek

Zápočet pohledávek funguje na jednoduchém principu odečtení závazku od pohledávky vzhledem k jednomu subjektu. Jde o skutečnost, že každá pohledávka vytvoří na druhé straně závazek.

Pokud se tedy sejde závazek k jednomu subjektu s pohledávkou k té samé účetní jednotce, je možné tuto skutečnost zohlednit v tom, že se od vyšší částky odečte nižší. Pokud byla vyšší pohledávka, zůstává určitá nižší pohledávka dále. Byl-li vyšší závazek než pohledávka, po započtení zůstává stále závazek, ale v nižší výši.

Jde o velice vhodný nástroj, jelikož postoupení či odkup pohledávek je možný i za zlomek ceny. Tím pádem je možné nakoupit pohledávky za jedním subjektem a o tyto pohledávky snížit své závazky k této jednotce.

Jedná se o velice zajímavý nástroj řešení cash-flow a celkového finančního zdraví společnosti, jelikož zápočet pohledávek dává do ruky managementu silný nástroj řízení. Zápočet pohledávek Vám usnadní fungování a často se na tomto principu dají nemalé prostředky ušetřit.