Závazky

Závazky představuje vztah mezi dlužníkem a věřitelem, kdy je dlužník zavázán faktickou povinností v budoucnu uhradit věřiteli určitou částku či splnit službu. Závazek ve své podstatě funguje jako jakési plnění v budoucnu, na které má věřitel smluvní či právní nárok.

Závazky vznikají na základě smluvních dohod, kdy obě strany vědomě a dobrovolně přistoupí na sjednané podmínky. V naší zemi však často ani závazek sjednaný smluvně není dodržen a v tu chvíli nastává problém. Věřitel má v ruce smlouvu s pohledávkou za dlužníkem. Ten má samozřejmě identickou smlouvu se svým závazkem.

Pokud nejsou strany schopny se domluvit, je možné využívat služeb specializovaných společností, které se právě vymáháním dluhů zabývají. Tyto společnosti díky svým zkušenostem dokáží legálními prostředky donutit dlužníka závazek splatit a tím vyřešit Váš problém.