Pokud jste fyzická osoba nebo menší firma a hledáte profesionální společnost
s dlouholetou tradicí, která vám pomůže rychle a legálním způsobem v oblasti
vymáhání dluhu  jste na správném místě a měli byste číst dále.
Ze statistik vyplývá, že každý měsíc řeší problém s vymáháním dluhů stovky věřitelů.
Nejčastěji se jedná o věřitele, kteří v dobré víře zapůjčili peníze, nebo o majitele
nemovitostí, kterým dluží jejich nájemníci. Případně jde o firmy, kterým zákazník
neproplatil vystavenou fakturu.
Ptáte se, jak je to možné? Svůj vliv má na to morálka obyvatelstva, která se
prokazatelně rok od roku horší. Dle našeho názoru je ale hlavní problém v zákonech.
Od revoluce se nic nezměnilo! Pokud nenastanou legislativní změny, a na dlužníky
nebude nahlíženo, jako na pachatele úmyslného trestného činu nic se nezmění.
A jaká je realita? Dluží vám někdo? Policie řeší tyto případy jako pokus o
podvod, nebo zpronevěru. NE! Policisté vám poradí „dejte to k soudu“. Tak tedy
ano. Obrátíte se na soud, kde zaplatíte soudní poplatek za vyhotovení žaloby. Poté
čekáte, soudíte se a čekáte. Soud vydá rozsudek, že onen dlužník vám opravdu
musí peníze vrátit nebo fakturu zaplatit. Tak sláva! Co se však stane, když dlužník
stejně nezaplatí? Nic! V tomto případě se budete muset ještě obrátit na
exekutora a zase jen platíte peníze a čekáte… 
Ano, ještě je tady poslední možnost v podobě exekutora. Nyní tedy věřitel uhradí
zálohu exekutorovi a čeká. Bohužel může nastat situace, že své peníze i přesto
neuvidíte. Exekutor projde majetkové poměry a zjistí, že dlužník nevlastní žádnou
nemovitost, nemá na svém bankovním účtu statisíce a ani není možné strhávat
srážky ze mzdy, protože buď nepracuje, nebo dělá načerno za minimální mzdu.
Jinými slovy „kde nic není ani exekutor nepomůže“
Máte-li stejné zkušenosti, případně chcete-li se vyhnout scénářům neefektního
vymáhání pohledávek soudní cestou, obraťte se na nás. Přenechejte nám
starosti s vašimi dlužníky. Věnujte raději svůj drahocenný čas své práci, rodině,
koníčkům. Kontakt s dlužníkem nechte na nás.
 
Specializujeme se na mimosoudní vymáhání dluhů:
Naše úspěšnost se pohybuje kolem 80% (vymůžeme 4 z 5 případů).
V rámci zákona provádíme ucelený psychologický nátlak na dlužníka, který je
umocněn tím, že jej osobně kontaktujeme. K řešení případu přistupujeme vždy
100% individuálně. Každá pohledávka má totiž svůj příběh a svého
dlužníka. Proto jsme vypracovali typologii dlužníků. Tito lidé mají různé slabiny a
pokaždé také trochu jiný morální status. Jinak přistupujeme k vymáhání nesplacené

2

půjčky po matce samoživitelce, která se dostala do platební neschopnosti kvůli
neplaceným alimentům. Jiný postup zvolíme při jednání s arogantním třicátníkem,
který pracuje, jezdí na dovolené, ale k placení dluhů se vůbec nemá.
Vymáhání realizujeme na základě podepsané Příkazní smlouvy  Už do 1 měsíce
máme obvykle první peníze nebo jasné a hmatatelné výsledky.
 
Proč předat vymáhání dluhu právě nám?
 Dlužnou částku  navýšíme o naší odměnu
 Neplatíte předem soudní poplatek ani náklady na právní zastoupení
 Pohledávka je stále ve vašem vlastnictví, pouze vás zastupujeme na základě
Příkazní smlouvy
 Nemusíte se roky soudit a čekat na vydání Rozsudku soudu
 Neposíláme jen dopisy, vymáhání probíhá za pomoci uceleného
psychologického nátlaku na dlužníka (v mezích zákona), který je umocněn
jeho osobním kontaktováním v jeho soukromí (bydliště, práce, rodinní
příslušníci, zaměstnání atd..)
 Po uzavření smlouvy do 24 hodin kontaktujeme dlužníka
 Vymáhání dluhy po celém území České republiky a to jak od podnikatelů, tak
nepodnikajících fyzických osob.
 Problematikou pohledávek se zabýváme již od roku 2002, za tuto dobu jsme
vymáhali tisíce pohledávek v řádu několik milionů.

 V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na tel: 777 11 22 21 nebo
E-mail: pohledavky@profi-cz.cz

Naše odměna začíná na 10% z vymožené částky
a je splatná až z vymožených peněz

Sdílejte

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Tisk